Nesteiden suodatus

Nesteiden suodatus on yksi ydinosaamisalueistamme. Suodatusjärjestelmät voidaan jakaa kahteen eri luokkaan prosessinesteiden käsittelyssä: 

  • Päävirtasuodatus
    • Karkeasuodatus
    • Hienosuodatus
  • Sivuvirtasuodatus
    • Karkeasuodatus
    • Hienosuodatus

Päävirtasuodatuksessa kaikki prosessiputkiston pääputkessa kulkeva neste suodatetaan. Sivuvirtasuodatuksessa suodatetaan päävirrasta vain osa. Tällainen sivuvirtasuodatus voi olla toteutettu myös säiliöön omana erillisenä suodatuskiertona. 

Päävirta- ja sivuvirtasuodatus voidaan jakaa karkeasuodatukseen sekä hienosuodatukseen veden luontaisen ominaisuuden mukaan läpäistä eri tiheyksillä olevia suodatinmateriaaleja. 50 mikronin suodatusaste on raja, josta vesi ei enää läpäise suodatinmateriaalia ilman paine-eroa. Yli 50 mikronin suodatusasteet kuuluvat karkeasuodatukseen ja alle sen olevat hienosuodatukseen. 

Sivuvirtatoteutuksissa nesteen laatu vaihtelee ajan funktiossa seuraavasti:

Esimerkissä on konepaja, jossa tehdään töitä kahdessa vuorossa. Kun koneella ei työstetä, sivuvirtasuodatin kykenee puhdistamaan nesteen, esimerkiksi yön tai asetusten aikana, puhtaaksi. Työstön aikana nesteen puhtausaste heikkenee ja partikkelien määrä nesteessä kasvaa. Tässä on merkittävin ero sivuvirtasuodatuksen ja päävirtasuodatuksen välillä. 

Päävirtasuodatuksessa puhtausaste on vakaampi vaikka koneilla työstettäisiin kolmessa vuorossa.