Cobolt-Central

Keskitetty leikkuunesteiden käsittelyjärjestelmä

Cobolt-centralin avulla varmistetaan laadukas leikkuunesteprosessi pumppauksesta suodatukseen. Eri moduuliensa ansiosta cobolt-central on laajennettavissa tarpeen mukaan. Järjestelmään on liitettävissä useita työstökoneita.

Cobolt-Central käsittelyjärjestelmän komponentit

Cobolt-central koostuu säiliöstä, pumppausautomaatiosta, suodattimista (cobolt- magnet ja cobolt-endless), öljynkeräimestä (cobolt-oil) ja sekoituslaitteistosta (cobolt-mix).

Keskusjärjestelmässä voidaan käyttää taajuusohjattuja pumppuja, millä mahdollistetaan tehokas pumppujen hyödyntäminen sekä paineensäätö. Painepumppujen putkisto liitetään suoraan työstökoneelle.

Työstöprosessin jälkeen leikkuuneste valuu paluusäiliöön työstökoneella, mistä se pumpataan keskusjärjestelmän suodatukseen paluupumpulla. Magneettisuodatin (cobolt-magnet) ja päättymätön kangassuodatin (cobolt-endless) pitävät huolen, että leikkuuneste palaa keskussäiliöön puhtaana. Mikäli säiliöön palaavan leikkuunesteen mukana tulee johde- ja hydrauliikkaöljyä, öljynkerääjä (cobolt-oil) poistaa sen nesteen pinnalta automaattisesti.
Työstöprosessissa haihtuva leikkuuneste korvataan lisäämällä leikkuunestettä
sekoittajalla (cobolt-mix) keskussäiliöön. Työstönesteprosessia voidaan valvoa työstökoneen operaattorin toimesta logiikan paneelilta tai etäyhteyden avulla tietokoneelta.